Privacy

Suc6! Recruitment stelt jouw privacybelang als uitgangspunt.
Jouw gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden. Suc6! Recruitment zal onder geen enkel beding informatie verstrekken aan derden. Door het versturen van het sollicitatieformulier en het uploaden van je CV ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Suc6! Recruitment en worden opgenomen in onze database.

Op deze pagina staat het “Privacy Reglement” van Suc6! Recruitment & Interim Solutions verder beschreven.

1. Wie is Suc6! Recruitment?
Suc6! Recruitment verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens  en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures . Suc6! Recruitment is gevestigd te 5928 PR Venlo aan de Celsiusweg 32-58 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56143079.

2. Welke informatie wordt door Suc6! Recruitment verzameld en verwerkt?
Om gebruik te kunnen maken van de dienst die Suc6! Recruitment & Interim Solutions aanbiedt, moet je een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit profiel moet je een aantal persoonsgegevens invullen.
Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het profiel.

3. Voor welke doeleinden zal Suc6! Recruitment gegevens over jou gebruiken?
Suc6! Recruitment gebruikt informatie over jou voor de volgende doeleinden:
- om de dienst aan je te verlenen, zijnde het bemiddelen naar een nieuwe baan;
- om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Suc6! Recruitment middels nieuwsbrieven.

Suc6! Recruitment zal jouw persoonsgegevens voor geen enkele doeleinden verstrekken aan derde partijen.
Uitgezonderd indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

4. Op welke wijze beschermt Suc6! Recruitment jouw persoonsgegevens?
Suc6! Recruitment zal jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
De werkwijze van Suc6! Recruitment vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
Suc6! Recruitment zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Suc6! Recruitment & Interim Solutions zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

5. Inzage in en corrigeren van jouw gegevens
Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.
Ten aanzien van de persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Suc6! Recruitment & Interim Solutions wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt.
Wanneer je niet langer of juist wel informatie van Suc6! Recruitment wenst te ontvangen, kun je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Suc6! Recruitment?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website www.suc6recruitment.nl  zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Suc6! Recruitment accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

7. Kan dit PrivacyReglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

8. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit PrivacyReglement dan kun je een e-mail sturen aan r.vdborst@suc6recruitment.nl
Copyright © 2024 Suc6! Recruitment   |  Sitemap   |  Privacy