Manager IT

Meer details
Match criteria
Functiegroep
 • Techniek
 • ,
 • ICT
Regio
 • Midden Limburg
Reageer nu!

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever ontwikkelt, produceert en installeert speciale attracties voor thema- en attractieparken over de hele wereld (top 10).

Functie omschrijving

Wij zoeken per direct een ervaren en enthousiaste
Manager IT (70K, M/V, fulltime)

Als Manager IT adviseer je de directie omtrent het te voeren informatiseringsbeleid binnen de onderneming, zodanig dat het aansluit bij de behoeften en wensen van de onderneming en haar onderdelen. Tevens ben jij en je afdeling mede verantwoordelijk voor het voorzien in een adequaat netwerk-, systeem-, licentie- en databeheer en het operationeel houden en optimaal inrichten van de systemen, applicaties, hardware en randapparatuur.
Je ressorteert hiërarchisch onder de directie, in het bijzonder de CFO en geeft leiding aan de afdeling ICT (4 medewerkers).

Taken en verantwoordelijkheden:

 • je adviseert de CFO omtrent de ontwikkeling en/of bijstelling van het strategisch ICT-beleid en brengt de risico- en succesfactoren in kaart
 • je stelt het jaarplan op voor de afdeling ICT, met inachtneming van het businessplan en geldende centrale (beleids)kaders, en stemt dat waar nodig af met de andere leden van de directie en het overig management
 • Je vertaalt relevante onderdelen van het jaarplan ICT naar concrete activiteiten, plannen en/of projecten
 • Je geeft binnen de geldende kaders van de bedrijfsvoering en het opgestelde afdelingsjaarplan zodanig sturing aan de afdeling dat de doelmatigheid wordt bewaakt en het jaarplan wordt gerealiseerd; rapporteert periodiek over de realisatie van de voorgenomen en geplande activiteiten en beoogde resultaten aan de CFO
 • Je optimaliseert voortdurend – op basis van vergaarde complete en betrouwbare procesinformatie de inrichting en vormgeving van de werkprocessen binnen de afdeling
 • Je coördineert de werkplanning en –verdeling en efficiënte procesgang binnen de afdeling en stemt waar nodig de activiteiten af met andere divisies en/of afdelingen
 • Je organiseert en analyseert de adequate inrichting, capaciteit, toegankelijkheid en voortdurende beschikbaarheid van het ICT-netwerk, de internetdiensten en telecommunicatiesystemen van de onderneming
 • Je richt de servers in afstemming met de leveranciers in en ziet toe op de voortdurende werking van de in gebruik zijnde (informatie)systemen en applicaties en draagt zorg voor het onderhoud van de hardwarecomponenten en randapparatuur
 • Je waarborgt de systeembeveiliging, o.m. door toewijzing van autorisaties en door periodieke back-ups en voert controletaken uit en zorgt voor een proactief netwerk- en systeembeheer
 • Je voert het technisch beheer van concernbreed in gebruik zijnde applicaties; test nieuwe applicaties en updates op functionaliteit. Je schakelt zo nodig de leveranciers van applicaties in en begeleidt deze bij hun werkzaamheden
 • Je realiseert aanpassingen en toepassingen in de software ter tegemoetkoming aan specifieke vragen en wensen van de eindgebruikers
 • Je stelt een beveiligingsplan, beveiligingsroutines en protocollen op ter verzekering van de beveiliging van datadragers en data. Je waarborgt de naleving van de beveiligingsvoorschriften en voorziet in het voortdurend toezicht daarop
 • Je stuurt de medewerkers (4 personen) van de afdeling ICT direct aan en je geeft binnen de afdeling uitvoering aan het geldende HR-beleid, zoals werving en selectie, opleidings-, ziekteverzuim- en arbobeleid en waarborgt een gezond werkklimaat voor gemotiveerde, betrokken en enthousiaste medewerkers van de afdeling
 • Je stimuleert en enthousiasmeert de medewerkers en bewaakt en bevordert waar nodig de kwaliteit en kwantiteit van de door hen te leveren productie en prestaties
 • Je begeleidt en ontwikkelt, in de rol van leider en coach, de medewerkers (4 fte) en stimuleert de samenwerkingsprocessen tussen de medewerkers onderling en tussen de afdeling enerzijds en de divisies en/of andere afdelingen anderzijds; je doet dat vanuit het perspectief van maximale participatie door en betrokkenheid van de afdelingsmedewerkers
 • Je organiseert structureel werkoverleg met de medewerkers van de afdeling en wisselt hierbij de relevante informatie uit om afstemming in het werk te realiseren

Wat verwachten wij van de kandidaat in deze functie?

 • Je beschikt over vakkennis op HBO -niveau, verworven door bijv. HTO Informatica dan wel HEO Bedrijfskundige Informatica
 • Als sparringspartner van de CFO beschik je over een strategisch werk- en denknivo
 • Je bent een peoplemanager met een hands-on werkmentaliteit
 • Je bent communicatief sterk, analytisch en initiatiefrijk
 • Je hebt ervaring met verandermanagement
 • Je hebt actuele kennis van de ontwikkelingen in het vakgebied ICT en de toepasbaarheid daarvan een internationale onderneming.
 • Je beschikt over een gedegen inzicht in de bedrijfsprocessen van een onderneming en weet deze te vertalen naar informatiseringoplossingen
 • Je hebt kennis van en inzicht in de organisatorische verhoudingen binnen een onderneming en taakverdeling daarbinnen en je goed thuis in informatie-, registratie-
  en kantoorautomatiseringsystemen

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een vaste aanstelling binnen een innovatieve en internationale omgeving die passie voor techniek uitademt. De medewerkers zijn met recht trots op wat zij ontwikkelen en bouwen.• Een uitdagende, gevarieerde functie op basis van 40 uur
• Het bruto inkomen is geïndiceerd op 70 K en verder geniet je van overige goede arbeidsvoorwaarden.
• Informeel, korte lijnen, slagvaardige organisatie.
• Gezond bedrijf, continu groeiend.

Heb je interesse? Maak je interesse kenbaar, stuur bv een what's app naar René van den Borst op 06-18817501 of mail je CV naar r.vdborst@suc6recruitment.nl

Heb je vragen? Bel René van den Borst op 077-3743668 of 06-18817501.
Maak hier alvast kennis met René van den Borst: https://bit.ly/2C9oW1o

Locatie

regio Roermond

Contactpersoon

René van den Borst

Meer informatie?
René van den Borst
Werk telefoon: (077) 3743 668
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Copyright © 2019 Suc6! Recruitment   |  Sitemap   |  Privacy